TÄRKEÄÄ TIETOA

 • Tietoa asbestista remonttien yhteydessä

  Suomessa asbestia on käytetty rakennustarvikkeiden valmistuksessa 80-luvun loppupuolelle saakka. Suurimmassa osassa ennen vuotta 1990 rakennetuissa rakennuksissa on käytetty asbestipitoisia materiaaleja edes vähäisiä määrejä. Tämän jälkeen asbestia ei ole enää käytetty rakennustuotteissa ja maahantuonti on kielletty.

  Asbestia on käytetty esimerkiksi putkieristeissä, ruiskutettuna materiaalien pinnoilla, tasoitteissa, kiinnitys- ja saumalaasteissa, rakennuslevyissä, muovimatoissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, maaleissa, liimoissa, vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa sekä ilmastointi­kanavissa ja muissa LVI-laitteissa.

  Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, kun kuidut ovat sitoutuneet muihin materiaaleihin. Rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestikuituja ilmaan josta pöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin. Asbestikuidut eivät poistu ihmisen elimistöstä mitään kautta sinne jouduttuaan.

  Asbestin purkaminen tai muut toimenpiteet asbestipitoisille materiaaleille ovat olleet Suomessa luvanvaraista toimintaa aina vuodesta 1988 alkaen. Nykyisin asbestitöitä säätelee  laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista sekä valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta.

  Ennen asbestitöiden suorittamista tehdään kohteeseen asbestikartoitus. Huolellisen asbestikartoituksen avulla pyritään estämään sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa rakennuksen käyttäjät, huoltajat ja korjaajat altistuvat asbestille. Asbestikartoitus dokumentoidaan omaksi asiakirjakokonaisuudekseen joka sisältää mm. tietoa asbestin esiintymisestä ja määrästä sekä suositeltavista purkutavoista. Asbestikartoitus tulee luovuttaa päätoteuttajalle, asbestipurkutyöhön ryhtyvälle työnantajalle tai itsenäiselle työnsuorittajalle, jotta nämä voivat suunnitella ja toteuttaa työn tekemisen turvallisesti. Yleensä rakennuttaja sisällyttää asbestikartoituksen purkamisen suunnittelua varten laadittavaan turvallisuusasiakirjaan.

    Takaisin

YLEISIÄ ARTIKKELEITA

Vuokrattavat kohteet

Ilmoitus muutostyöstä

Muuttoilmoitus

Tarjouspyyntö