LOMAKKEET

Ilmoitus muutostyöstä / korjauksesta

Mikäli asunnossasi on tarve tehdä remonttia tai muita muutostöitä, täytä alla oleva ilmoituslomake ja otamme sinuun yhteyttä.

Asbestin purkaminen tai muut toimenpiteet asbestipitoisille materiaaleille ovat Suomessa luvanvaraista toimintaa. Asbestitöitä säätelee laki ja ennen purkutöitä suoritetaan asbestikartoitus. Se dokumentoidaan omaksi asiakirjakokonaisuudekseen joka sisältää mm. tietoa asbestin esiintymisestä ja määrästä sekä suositeltavista purkutavoista.

 Pyydetään valtakirjaa rakennuslupaa varten
 Pyydetään valtakirjaa toimenpidelupaa varten
 Pyydetään valtakirjaa käyttötarkoituksen muutosta varten

Isännöintipalvelujen
yleiset sopimusehdot

Lue

Isännöinnin
eettiset ohjeet

Lue

Osuria
sisäänkirjautumistoiminto

Kirjaudu